How to mount a lvm2 raid 1 drive on Ubuntu

Linux

Last week i found myself having to mount a lvm2 partitioned disk from a raid 1 array of an Iomega Storcenter ix2-200 NAS. Restoring data from a raid 1 disk without a raid controller unfortunately isn’t as straigth forward as just connecting the drive and copying the data. However, access to the disk can be accomplished with a few simple steps. Assuming the disk is still in tact.  (in my case, one of the disks was in tact)

What you need:
– A pc with two sata connections. One for the source disk and one for the destination disk.
– An ubuntu live cd or bootable usb stick with ubuntu or a pc with Ubuntu installed. (I used version 12.04.3)
– Connection to the internet

Make sure your disks are connected prior to booting.

In my case the iomega ix2-200 nas made use of an lvm2 file system. By default ubuntu linux (nor windows) does not support this filesystem.
Support for this filesystem can be added easily

//installing support for the lvm2 file system
apt-get install lvm2

//load the device mapper kernel module
modprobe dm-mod

With performing the above steps the support for the LVM2 file system is added. The next steps will rely on mdadm for reading the raid information from the disk.

//install mdadm first. When asked for configuring postfix choose “ok” or “no configuration”
apt-get install mdadm

//create a virtual device for the disk. replace /dev/sdb2 with your raid 1 drive. use df -h and df -ah to figure out the correct drive. /dev/md9 will be the virtual device created.
mdadm -A -R /dev/md9 /dev/sdb2

//last step is to mount the virtual device
mount /dev/md9 /mnt

Now you should have access to the contents of the raid 1 drive from your nas. Copy to the destination disk using the gui or using the command line.

Rated level of Tier level ?

TIA-942

Jaren lang bestond verwarring over naar welke standaard men refereerde als men sprak over TIER levels. In zowel de ANSI/TIA-942 van de Telecommunications Industry Association als de TIER standaard van het Uptime Institute werd de term TIER level gebruikt. Sinds de publicatie van de maart 2014 versie van de ANSI/TIA-942-A standaard is eindelijk een duidelijke scheiding gemaakt tussen de benaming van de levels door de verschillende standaarden. Is de scheiding hiervan bij u al volledig doorgedrongen? 

Uptime Institute

Enkel indien een audit van het data center is uitgevoerd door het Uptime Institute kan men strikt genomen nog spreken van TIER levels. Op moment van schrijven heeft Nederland twee datacenters die zich volgens het Uptime Institute een TIER rating hebben. De voorwaarden voor TIER rating zijn uitgewerkt in documenten die te verkrijgen zijn via de website van het Uptime Institute.

ANSI/TIA-942-A

In de TIA-942-A, de meer populaire standaard voor datacenters uitgegeven door de Telecommunications Industry Association, wordt de ‘TIER’ term niet langer gebruikt. In plaats daarvan heeft men het nu over Rated levels. De TIA-942-A gaat dieper in op vereisten dan het Uptime Institute doet. Waarbij het Uptime Institute meer doelgericht te werk gaat stelt de TIA-942-A harde eisen waar een data center aan dient te voldoen. De Telecommunications Industry Association voert zelf geen audits uit op data centers. De TIA-942-A is een standaard die enkel tegen betaling te verkrijgen is.

Toekomst van de TIA-942

Recent zijn door de TIA TR-42.1 commissie de werkzaamheden aan de opvolger van de TIA-942-A in gang gezet, deze werkzaamheden moeten op termijn resulteren in de TIA-942-B standaard. De belangrijkste wijzigingen lijken vooralsnog het toevoegen van Addendum 1: Cabling Guidelines For Data Center Fabrics als Annex aan de standaard, het toevoegen van category 8 twister pair bekabeling als toegestaan binnen het data center en het toevoegen van MPO 16 en MPO 32 als erkende connector types. Momenteel is de TIA-942-B nog volop in ontwikkeling en kunnen nog veel meer wijzigingen verwacht worden. Naar waarschijnlijkheid wordt de TIA-942-B in de loop van 2017 gepubliceerd.

Originele artikel gepubliceerd op: http://datacenterworks.nl/2016/04/01/rated-level-of-tier-level/